You are currently viewing בקשה לגיוס אשראי עסקי.

בקשה לגיוס אשראי עסקי.

הגיע אלינו בחור ביקש גיוס אשראי עסקי.
העסק קיים 3 שנים ובשנתיים האחרונות העסק ללא רווחים!!
מכל מיני סיבות…
בנוסף יש לו הלוואה בחשבון הפרטי.
ביקש לגייס 200 אש"ח .
כאשר הגיע אלינו למפגש הוא דאג להראות לנו כל מיני הצעות שקיבל מכל מיני קרנות מדינה וכו'…
והוא שואל למה לו לפנות אלינו לגיוס אשראי פרטני ולא ללכת לקרנות כלשהן.
חברים…. עסק שקיים בין שנה לשנתיים ללא רווחים והכנסות נבחן ברמת קיומו כעסק שלא הכניס הכנסות.
הסיבה אינה מעניינת את הגופים והוא לא יצליח לעבור ועדות של שום קרן כזו או אחרת.
אז חברים תמנעו מכך.
דווקא שעושים גיוס אשראי פרטני באמצעות תכנון ליווי מסודרת ושיש יועץ פיננסי שעובד עם בנקים קבועים ומציג את התוכנית ומכירים את הלקוחות והעבודה שלו שם הלקוח יכול לקבל את הגיוס אשראי שלו.
זה לא אלגוריתם שמחליט האם כן או לא .אלא גורם אנושי שנותן משמעות ליועץ המלווה ולתהליכים שעושה.
אז חברים שלא יעבדו עליכם!!!
אל תרוצו לקרנות בגלל שהריבית נראית לכם טובה או בגלל שזו קרן בערבות מדינה/ פרטית כזו או אחרת תיזהרו חבל על הזמן והכסף שלכם .
מוזמנים להתקשר ולהתייעץ איתנו.
נחום – 0508214448
אבישי – 0508657519
משרד – 0503573580
חברת ראש פיננסי , מובילים אותך לחופש כלכלי….